ראג'ה יוגה ופטנג'לי

ראג'ה (=מלך) יוגה היא שיטת תרגול תודעתית שמטרתה  לפתח שליטה בהכרה ובאופן כזה, לפתח שליטה במישור הרגשי, האנרגטי והפיסי.

ראג'ה יוגה נחשבת לתחום הלימוד הגבוה מבין שאר התחומים ביוגה וככזה המכיל בתוכו את מכלול הידע.  מטרת הלימוד והתרגול היא השגת שליטה בגוף ובתודעה ובאופן כזה לאפשר השגת חופש ושחרור פנימי מסבל.  סבל במקרה זה מתייחס לבורות שאינה מבחינה בגורמים האחראים ליצירת הסבל האנושי.

ההאטה יוגה, שעובדת על גמישות הגוף הפיסי ומלמדת דרכים להשקטת ההכרה בעזרת השליטה על הנשימה ועל הגוף הפיסי, הינה הכלי שמהווה בסיס לתרגול.  במהלך לימוד השגת השליטה על הגוף הפיסי נבנה הכלי הפנימי המאפשר לימוד של הראג'ה יוגה שבאמצעותו מוסרת האשליה ומתפתחת שליטה בהכרה.

ריכוז, התכנסות, התמקדות והתבוננות הם חלק בלתי נפרד מהכרה מפותחת. חשיבותם טמונה ביכולת למקד את הריכוז ואת תשומת הלב במשימות היומיומיות כמו לדבר עם בן/בת זוג לשוחח עם הילדים שלנו, לנהוג, ללמוד, לעבוד ? כל זאת מבלי שתשומת הלב שלנו תוסח למחשבות אחרות, לזמן אחר ולמקום אחר.

תמצית הידע הרלוונטי ללימוד הראג'ה יוגה נאספת במסמך שכתב מלומד הודי בשם פטנג'לי לפני כ- 2000 שנה.  מסמך זה שנקרא "הסוטרות של פטנג'לי" מכיל 196 משפטים המנוסחים בתמציתיות ומכלים מידע על טבעה של התודעה, מאפייניה והכלים להשגת התפתחות רוחנית תודעתית.  הסוטרות מתאפיינות בנגישותן לקורא מבלי לכלול הכוונה דתית כלשהי.

המסמך בנוי ארבעה פרקים:

  • מיקוד התודעה
  • הדרך הרוחנית
  • הכוחות
  • עצמאות
יוגה בראש פינה - יוגה בצפת - יוגה בצפון - יוגה בגליל

יוגה בראש פינה – יוגה בצפת – יוגה בצפון – יוגה בגליל

תמצית הסוטרות נמצאת בתחילת המסמך ובו ההגדרה מהי יוגה.  פטנג'לי כותב באותה סוטרה כי 'יוגה היא הגבלת תנודות התודעה'.  היוגה מתייחסת לתודעה כאל אוקיינוס שבו הגלים הן הדימוי למחשבות, לרצונות, לרגשות ולתחושות ואילו קרקעית האוקיינוס משול לנשמה.  חיבור לנשמה מתאפשר רק לאחר שהגלים נרגעים ומתאפשרת ראייה עמוקה וחודרת למעמקים על מנת לראות את הקרקעית.

שמם של הפרקים מעיד על כך שמיקוד התודעה הינו תמצית העבודה הרוחנית,  לאחר מכן מפורטת הדרך לעבודה רוחנית, הפרק השלישי מתאר את היכולות והכוחות שתהליך מיקוד התודעה מאפשר למתרגל והוא מסיים במטרה של העבודה הרוחנית והיא השגת עצמאות מהשעבוד לדפוסים הפיזיים, הרגשיים והמנטליים לצורך מניעת הסבל.